[PL] Inventive Engineering

27 Oct 2016
13:15 - 14:15
Room 10D

[PL] Inventive Engineering

Warsztat skupia się na fundamentalnym problemie – jak pozyskiwać wiedzę – w celu zastosowania w heurystyczno-systematycznym projektowaniu koncepcyjnym. Wiedza ta pozwala na odkrycia i ostatecznie stwarza szanse na rozwój nowych koncepcji. Uczestnicy warsztatu będą ćwiczyć zwalidowaną metodologię Inventive Engineering, która przeznaczona jest dla inżynierów, także tych uczących się, aby przygotować ich na nowe wyzwania jako przyszłych odkrywców i wynalazców.

Program warsztatu zawiera poszczególne aspekty (model stage-gate Inventive Engineering):

  1. Pomiar innowacji
  2. Prognozowanie i rozwój produktu
  3. Rozwój zespołu wynalazczego
  4. Pozyskiwanie wiedzy
  5. Projektowanie koncepcyjne

Apply

8-en